Misyon - Vizyon

Misyonumuz

Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı Programı, alanında mesleki yeterlilikleri kazanmış olan, sektörde yaratıcı, çağın gerekleri doğrultusunda bilim ve sanatta tasarım ve üretim yapabilen, geleneksel kültürüne sahip çıkan, geçmiş ile gelecek arasında sentez kurabilen, sanatsal bilgi ve beceriye sahip, bilim ve sanattaki yeniliklere açık, bilgisayarda ürün tasarımı yapabilen, üretime hazır hale getiren, verimlilik ilkesini kavrayan, iş kalitesini ve kontrolünü sağlayan, ekip çalışması yapabilen, problem çözme becerisine sahip, insani değerlere saygılı bireyler yetiştirmeyi, toplumun yaşam boyu eğitim ve gelişme sürecine katkıda bulunmayı görev edinmiştir.

Vizyonumuz

Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı alanında, bilimsel ve sanatsal faaliyetleri ile ulusal ve uluslararası platformda tanınmayı amaçlayan, kaliteli ve geleneksel kültürümüzü yansıtan uygulamaları sergileyen, endüstriyel kalkınma ve kültürel değişmeye paralel olarak tasarım ve üretim yapabilen, yeniliklere açık, sektördeki teknolojik gelişmeleri takip eden, işgücü talebini karşılayabilen, özgün ve çağdaş tasarımlar yapabilen, ekonomik kaynakları etkili kullanarak topluma hizmet eden, mesleki ve teknik donanımlı, saygın ve tercih edilen uzmanlar yetiştiren bir bölüm olmak.